E-Ticaret

E-Ticaret Yapmak icin Şirket Kurulumu

E-ticaret yapmak isteyen birey veya kurumların Ticaret Odasına kayıtlı bir şirket kurmaları gerekmektedir. Çünkü mevzuat uyarınca alınan ve satılan tüm mallar vergiye tabidir ve faturalandırılması zorunludur. Ayrıca yapılacak sanal pos başvurusu dahil tüm resmi işlemler kurulan şirket üzerinden ilerleyecektir.

Şirket kurulum süreçleri günlük hayatta karşımıza çıkmayan resmi işlemler olduğundan, genellikle zor ve karmaşık gözüksede mevzuata uygun hareket edildiği sürece gayet kolay ve anlaşılabilir süreçlerdir.

3 tip şirket türü vardır. Bunlar Şahis Şirketi, Limited Şirketi ve Anonim Şirket olarak ayrılır. Yapılacak olan ticaretin kapasitesi ve işletme sahibi sayısına göre en uygun şirket türü seçimi yapılabilir. En kolay ve en uygun maliyetli şirket kuurulumu şahıs şirketidir.

Şirket Kuruluşu Aşamaları

    • Mali Müşavir
     Öncelikle şirket kurmaya karar verildiğinde işinin uzmanı olduğunu düşündüğünüz bir Mali Müşavir ile görüşmeli ve işlemlerinizin sizin adınıza yapılması, takip edilmesi konusunda anlaşmalısınız.
    • Şirketin Türünün Seçilmesi
     Şirket tipinin Şahıs firması mı yoksa sermaye şirketimi olacağına karar verilmeli. “Şahıs”, “Limited” ya da “Anonim” olmasına göre getirdiği sorumluluklar, avantajlar ve dezavantajlar
    • Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması
     Şirket için ana sözleşme oluşturulurken şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. konularının neler olacağı kararlaştırmamız gerekir.
    • Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi
     Her ilin ticaret odasındaki evrak içerikleri ile işlem sıra ve şekilleri farklılık göstermekle birlikte genel hatları ile aşağıdaki gibidir. Mersis sistemine geçmeyen illerde farklılık gösterebilir.
     Mersise geçmeyen illerde ana sözleşme tescil talepnameleri ve imza beyanları noterlerde hazırlanmaktadır.
     Ticaret Odası Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler:
     -Şirket Yetkilisi İmza Beyanı 2 adet (Ticaret odasında Yaptıra biliyorsunuz)
     -Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)
     -Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet
     -Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu (İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)
     -Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge.
    • Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci
     Şirket ana sözleşmesi ile vergi dairesine gidilerek potansiyel vergi kimlik numarası alınır.
     (MERSİS sistemine geçen yerlerde mersis üzerinden temin ediliyor. )
     Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Ancak kuruluş aşamasında Anonim Şirket kuruluşu yapıyorsanız bankaya şirket sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için potansiyel vergi nosuna ihtiyaç vardır. Bankaya gidilerek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır. Limited Şirket kuruluşu yapıyor iseniz direk sermaye tutarının tamamını daha sonra yerine getirebilirsiniz. Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir .Aynı zamanda rekabet kurumu payı da ticaret odası veznesinden yatırıldığı için bankaya gitmenize gerek yok.
   • İmza Sirkülerinin Hazırlanması
    Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan tüm defterler noterde tasdik ettirilmelidir.
   • Defter Tasdikleri
     A. Şahıs Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;
   1. İşletme hesabı esasında tutulacak defter:
   2. İşletme Hesabı defteri.
   3. Serbest Mesleklerde Defter Tutma:
   4. Serbest Meslek kazanç defteri (Madde 210)
   5. Zirai Kazançlarda İşletme Defteri:
   6. Çiftçi İşletme Defteri (Madde 213)
    B. Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;
  • Defter-i Kebir
  • Yevmiye Defteri
  • Envanter Defteri
  • Genel Kurul Karar Defteri
  • Ortaklar Pay Defteri
  • Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)
   C. Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;
  • Defter-i Kebir
  • Yevmiye Defteri
  • Envanter Defteri
  • Yönetim Kurul Karar Defteri
  • Ortaklar Pay Defteri
  • Damga Vergisi Defteri
  • Defter Tasdikleri Ticaret sicilde Yapılacak.
  1. VERGİ DAİRESİ İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİN VERİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
   Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur;
   Onaylı ana sözleşme
   Onaylı imza sirküleri
   Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)
   Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
   Şirket ortaklarının ikametgahları
   Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri
   Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri
   İlgili vergi dairesi yukarıda yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Bu tutanak sonrasında şirket vergi dairesinden Vergi Levhası talep edebilir. (Yeni Düzenleme ile artık her mükellef değil risk odaklı yoklama yapılacak)
  2. 9. TİCARET ve SANAYİ ODASI İŞLEMLERİ
   (Söz konusu şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmak durumundadır.)
   1- Ticaret Odası Başvuru Formu
   2- Ticaret Sicil Gazetesi
   3- Müdür İmza Sirküleri
   4- Şirket ana sözleşme (Ticaret Odasından alınan)
   5- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
   6- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri
  3. 10. BELEDİYE İŞLEMLERİ:
   1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız.
   2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.
   3- Kira kontratınızı götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.
   4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.
   5- Vergi Levhanızı götürünüz.
   6- Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz
  4. 11. TİCARİ FAALİYETİN BAŞLANGICI
   Girişimci, yatırımcı tüm bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Matbaadan fatura bastırıp, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi tüm belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenleyebilir. Artık işin prosedür kısmı bitmiştir ve girişimcilik maharetlerinin sergileneceği işin zor kısmı başlamıştır. Girişimci bu süreçten sonra dilediği dernek, oda, birlik ve benzeri sivil toplum örgütlerine de üye olarak işinin gelişimine katkı sağlayabilir. Sigortalı işçi çalıştırması gerekiyorsa yine sözleşme imzaladığı Mali Müşavir aracılığıyla bu işlemlerini de yaptırabilir . Gerçekleştireceği faaliyetin gerekliliğine göre belediye ruhsatı için ilgili belediyeye başvuruda bulunabilir ve ruhsat talep edebilir.

Artık e-ticaret yapmaya ticari kimlik olarak hazırsanız sitenizi kurup sanal pos entegrasyonunuzu kurarak para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu konular hakkında detaylı bilgi için ilgili yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir