SKU Nedir?

SKU (Stock Keeping Unit – Stok Saklama Birimi), bir ürünün tanımlanmasına ve takibine yardımcı olan, genellikle benzersiz bir alfanümerik koddur. Her SKU, bir ürünün özelliklerini (boyut, renk, stil vb.) tanımlar ve bu ürünün stokta ne kadar olduğunu izlemek için kullanılır. SKU’lar, perakendecilerin ve depoların envanter yönetimini kolaylaştırır, satışları ve stok seviyelerini etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Farklı ürünler veya ürün varyasyonları için farklı SKU’lar kullanılır, böylece her bir ürünün envanter durumu ve satış performansı ayrı ayrı izlenebilir. Bu sistem, özellikle e-ticaret ve perakende sektörlerinde, sipariş işleme, envanter yönetimi ve satış analizi için hayati önem taşır.