E-arşiv Nedir?

E-arşiv, belgelerin, kayıtların ve diğer önemli iş dokümanlarının dijital formatlarda saklanması ve yönetilmesi sürecidir. Bu sistem, kağıt tabanlı dokümanların taranarak elektronik ortama aktarılmasını veya baştan itibaren dijital olarak oluşturulmasını içerir. E-arşiv, verilerin daha hızlı erişilebilir, daha kolay yönetilebilir ve daha güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

E-arşiv, genellikle bulut tabanlı depolama sistemleri, veritabanları ve özel arşivleme yazılımları kullanılarak yapılır. Bu sistemler, dokümanları düzenlemek, aramak ve paylaşmak için araçlar sağlar ve genellikle gelişmiş arama işlevselliği, veri yedekleme ve kurtarma, ve veri güvenliği özelliklerine sahiptir.